April 27, 2018

مسئولیت های اجتماعی

CSR Activities2

مسئولیت های اجتماعی

خانواده منصوری به عنوان صاحبان اصلی این گروه در عمل به مسئولیت های اجتماعی خود در دهه های گذشته فعال بوده است. صنایع خودروسازی ایلیا تنها حامی 2 ورزشکار ملی اسکی است

که در تلاش آنها برای آموزش و حمایت از استعدادهای جوان از مناطق کم برخوردار سهیم است.

venture 04

اولین باشگاه فوتسال ایران در سال ۱۳۶۱ در مناطق کم برخوردار ورامین در جنوب تهران توسط خانواده منصوری تأسیس شد. تیم فوتسال شهید منصوری جام های قهرمانی متعددی در رقابت های ملی و بین المللی را از آن خود کرده است. ۵ دوره قهرمانی لیگ فوتسال ایران، و قهرمانی و نایب قهرمانی در مسابقات قهرمانی آسیا از افتخارات این تیم است. تعداد زیادی از بازیکنان تیم ملی فوتسال ایران در سالهای گذشته از اعضای این تیم بوده اند. بازیهای این باشگاه رکورد بیشترین تعداد تماشاگر را در ۵ سوپر لیگ فوتسال ایران دارا بوده اند. باشگاه فوتسال شهید منصوری همچنین دارای بیشترین طرفداران ثبت شده در ایران به تعداد ۱۵۰،۰۰۰ نفر است.

CSR Activities2

5

قهرمانی لیگ فوتسال ایران

1361

اولین باشگاه فوتسال ایران در

150000

رکورد بیشترین تعداد تماشاگر در فوتسال

5

سوپرلیگ های فوتسال ایران با رکورد بیشترین تعداد تماشاگر